entreprenoriell © 2011

 

Entreprenöriellt

 lärande

  VI FÖRELÄSER

                          UTBILDAR

                                           OCH HANDLEDER

NYHETSBREV

Vill du ta del av tips och nyheter om företagsamt & entreprenöriellt lärande?

 

Skicka ett tomt mail till

nyhetsbrev@entreprenoriell.se

 

Vi delar självklart inte med oss av din mailadress till andra

 

>>Läs aktuellt nyhetsbrev<<

Boktips om företagsamt och entreprenöriellt lärande och lite annat som vi gillar

 

Vi vill gärna dela med oss av litteratur inom området skolutveckling, entreprenörskap i förskola-skola, personlig utveckling och pedagogik. Maila oss om du har tips på böcker eller material som borde finnas med på denna sida.

 

Här kan du ladda ner Skolverkets kunskapsöversikt om entreprenörskap i skolan Skapa och våga.

 

Vår egen litteraturlista >>

En del titlar i listan har direkt koppling till det företagsamma och entreprenöriella lärandet medan andra ger uttryck för förhållningssättet och visionen som vi ser det. Listan finns som pdf här.

 

Studiematerial för skolpersonal i Entreprenöriellt lärande >>

För skolpersonal som vill börja utforska företagsamt och entreprenöriellt lärande har vi tillsammans med ENTRIS utarbetat ett studiematerial som kan användas vid enstaka träffar eller i studiecirkel. Materialet kan laddas ner kostnadsfritt här. En omslagsmapp till materialet hittar du här.

 

Studiematerial Från tanke till aktion >>

Materialet är tänkt att vara ett processtöd för skolans personal i arbetet med entreprenöriellt lärande och är framtaget av Aktionsbyrån i Helsingborg på uppdrag av ENTRIS. Författarna heter Per Erik Holmén & Jaana Nehez. Det finns att ladda ner här.

 

VARFÖR & HUR? >>

ENTRIS och GRowth har gemensamt tagit fram foldern VARFÖR & HUR - med samlade erfarenheter från entreprenöriella processer i södra och västra Sverige. Den finns här.

 

Coaching & Personlig utveckling

Beliefs -Robert Dilts

Little Gold Book of Yes! Attitude -Jeffrey Gitomer

Lyckans verktyg -Sonja Lyubomirsky

You Can Have What You Want -Michael Neill

Feel Happy Now -Michael Neill

Din gränslösa styrka -Anthony Robbins
Verktyg för livet -Anthony Robbins

Väck jätten inom dig -Anthony Robbins

Livsguiden för dig som är ung - Coco Rosenfeld

The New Psychology of Achievement -Brian Tracy

Du äger! -Mia Törnblom

 

Elevhälsa

Barn som väcker funderingar -Gunilla Gerland & Ulrika Aspeflo

Explosiva barn -Ross W. Greene

Problemskapande beteende - Bo Hejlskov Elvén

 

Företagsamt och Entreprenöriellt lärande -> se även separat litteraturlista här

Företagsamt Halland, Från Smedinge till Knäred - Jonaz Björk (red) (kontakta Samklang för mer information)

Entreprenöriell pedagogik i skolan - Åsa Falk-Lundqvist mfl

Företagsamt lärande i teori och praktik -Åsa Falk-Lundqvist & Per-Gunnar Hallberg

Aha! Företagsamt lärande -Johannison mfl

Pedagogisk entreprenørskap: innovation og kreativitet i skoler i Norden -Kjell Skogen (red)

Så tänds eldsjälar -Christer Westlund & Marielle Westlund

 

Hjärnan

Min stroke -Jill Bolte Taylor

Lär dig speedreading, mindmapping och minnesteknik -Tony Buzan

Maxa ditt minne -Tony Buzan

Lusten att förstå, Om lärande på människans villkor -Peter Gärdenfors

Den mänskliga hjärnan -Gunilla Ladberg

När hjärnan får bestämma -Carl E. Olivestam & Aadu Ott

Ja tack hjärna! -Jenny Åkerman & Gabriella Wejlid

Mer än hjärna! -Jenny Åkerman & Gabriella Wejlid

 

Kommunikation 

Konsten att läsa tankar -Henrik Fexeus

 

Kreativitet

Sex tänkande hattar -Edward De Bono

Thinkertoys -Michalko

 

Lösningsfokuserat tänkande

Lösningsfokuserat tänkande i skolan -Yasmin Ajmal & John Rhodes

Lösningsinriktad pedagogik För en roligare skola -Måhlberg & Sjöblom

Handbok för lösningsdetektiver -John Sharry mfl

 

Meditation

Mindfulness i vardagen -Ola Schenström

 

Mental träning 

Träna mentalt och förbättra ditt liv -Bosse Angelöw

Själförsvar -Igor Ardoris

 

Pedagogik

Målmedvetet lärarskap -Igor Ardoris

Inlärning på elevernas villkor Inlärningsstilar i klassrummet -Lena Boström

Att se och möta begåvade barn -Franz J. Mönks & Irene H. Ypenberg

Skolans nya syfte -John Steinberg

Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner -Leif Strandberg

Se mig som jag är: om särbegåvade barn i skolan -Camilla Wallström

Lärande bedömning - Anders Jönsson

 

 

Vad vill ni ha hjälp med?

 

  • Introduktion och information om vad uppdraget att arbeta med entreprenöriellt lärande innebär för er verksamhet?

  • Inspiration och uppstart för att sätta igång ett arbete med entreprenöriellt lärande?

  • Fördjupade kunskaper och mer omfattande utbildning för hela eller delar av personalen?

  • Handledning och coaching som stöd i den fortsatta processen med att få det entreprenöriella lärandet att genomsyra hela verksamheten?

 

Vi kommer till er och föreläser, utbildar och handleder, vilken fas ni än befinner er i!

 

 

Vi finns i Göteborg och vi tar uppdrag i hela landet.

 

Jonaz Björk Tel 0736-949 660 Susanna Arolin Tel 0704-608 205 

info@entreprenoriell.se

 

Entreprenoriell.se är en sajt om företagsamt och entreprenöriellt lärande i förskola och skola.

Vi föreläser, utbildar och handleder inom entreprenöriellt lärande. Företaget vi driver heter Samklang.

Samklang har F-skattsedel.