entreprenoriell © 2011

 

Entreprenöriellt

 lärande

  VI FÖRELÄSER

                          UTBILDAR

                                           OCH HANDLEDER

NYHETSBREV

Vill du ta del av tips och nyheter om företagsamt & entreprenöriellt lärande?

 

Skicka ett tomt mail till

nyhetsbrev@entreprenoriell.se

 

Vi delar självklart inte med oss av din mailadress till andra

 

>>Läs aktuellt nyhetsbrev<<

Filmtips

 

Här följer några tips på filmer att roa sig med, hämta inspiration från och använda som utgångspunkt i diskussioner kring skola, samhälle och utveckling. Diskussionerna kan handla om vad som fungerar bra, vad som kan utvecklas och vad som kan förändras. Här finner du filmer som vi på Samklang tycker är intressanta och sevärda.

 

Det är viktigt att komma ihåg att ingen film innehåller det rätta svaret. Alla tillhör ett sammanhang - de flesta är föreläsningar i TED-format, några är konferensdokumentationer, andra elev- eller studentarbeten och ytterligare några är debattinlägg, eller reklam, från olika intresseorganisationer och i några fall från företag. Många av filmerna rör flera olika områden men vi har ändå tagit oss friheten att sortera dem under en handfull rubriker. Inte för att strikt kategorisera utan snarare för att göra mängden mer hanterbar genom att dela upp den i mindre portioner.

 

Ta dig tid lite då och då att ta en filmpaus, gärna med någon kollega, eller varför inte inleda nästa arbetsplatsträff med ett intressant klipp? Vi bjuder på några enkla diskussionsfrågor:

 

  • Vad visste jag redan?
  • Vilka aha-upplevelser fick jag av klippet?
  • Hur berör detta min (yrkes-)vardag, vad tar jag med mig?

 

Den som verkligen vill utmana sig själv, sin undervisning eller sitt liv i stort kan dessutom fråga sig

 

  • Vad kommer jag ändra rent konkret från och med måndag?

 

 

 

Skolans utmaning - ett samhälle i förändring

Följande korta filmer kan betraktas som debattinlägg som vill väcka diskussion snarare än peka på någon särskild lösning.

 

Först ut är Mr. Winkle Wakes från Creating Lifelong Learners. En kort och enkelt animerad film som tangerar ett känt citat av skoldebattören Anders Härdevik: "Om föräldrar känner igen sig är vi förmoidligen fel ute!!"

 

En av de kanske mest kända och spridda inläggen som lyfter utvecklingshastigheten i vår tid är Did you know [Shift Happens 3.0]. Under flera år har denna presentation vuxit från en vanlig power point presentation till att bli stilbildare med en egen wiki-sida som lyfter frågan om utbildningsväsendet hänger med i den omgivande världens utveckling.

 

De mer generella (ur ett amerikanskt perspektiv vill säga) Did you know-filmerna har några år på nacken vid det här laget och har på senare år uppdaterats i mer specifika sammanhang. Av dessa kanske filmen från den amerikanska delstaten Iowa är mest intressant i ett utbildningssammanhang. Inte minst visar den halvvägs in att utmaningarna och funderingarna på utbildningssidan i västvärlden liknar varandra. Gör även svaren det, eller finns det många olika svar att finna?

 

Ett svenskt perspektiv lyfts i Världen Förändras från Svenskt Näringsliv.

 

SKF har låtit Fredrik Härén göra en film riktad till sina distributörer på den asiatiska marknaden. Budskapet här är att inte stirra sig blind på gamla strukturer eller föreställningar utan att istället våga se och erkänna den förändring av världen som allt tydligare sker genom förflyttningar av olika maktcentra.

 

Konsulten och entreprenören Johan Ronnestam delar i denna film med sig av sina tankar kring teknikutveckling och hur den påverkar världen, och oss som individer. Filmen är från slutet av oktober 2010 - hur många förutsägelser har redan slagit in eller vad händre istället? Och hur långt har vi kommit gällande utmaningarna för skolan?

 

När vi tittar ut över världen landar vi ofta i samtal om allt som bubblar framförallt i Asien, eller i alla fall i BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina) och om vikten att lära oss mer om dessa delar av världen. Men kanske finns det fortfarande en gigantisk vit fläck på vår medvetandekarta som är minskt lika viktig att ha koll på. Ibland pratar vi om BRICS, där S står för Sydafrika, och faktum är att det i många länder på den afrikanska kontinenten idag sker en fantastisk utveckling som många av oss inte ens har en grumlig uppfattning om. Erik Hersman ger i det här klippet några bilder av vad som är på gång.

 

 

 

Samhällets utmaning - en värld i förändring

Det är viktigt för var och en av oss att ibland titta på världen ur ett globalt, och historiskt, perspektiv och fundera på vilken är min roll idag för vår gemensamma framtid. Vi har alla ett gemensamt ansvar för hur livet på ytan av denna lilla himlakropp vi kallar jorden kommer att te sig i framtiden.

Den fantastiskt vackra och mycket tänkvärda filmen Home borde vara obligatorisk i alla kurser i skola och högskola mot vilken all vidare undervisning ställs. Hur påverkas innehållet i kursen av vårt ekosystemet, och hur kommer min praktiska tillämpning av kursinnehållet att påverka ekosystemet? Hur ser denna oändliga växelverkan ut, och hur kan vi agera än mer medvetet? Filmen har engelskt tal och är drygt 90 minuter lång.

Hans Rosling och hans team på Gapminder arbetar med att lyfta utveckling ur nya perspektiv för att locka till mer nyanserade diskussioner än vad traditionella tabeller vanligen gör. Hur kan världens utmaningar formuleras utifrån tvättmaskinens perspektiv?

Hur skall vi klara alla dessa utmaningar som ligger framför oss? Kommer vi att klara det? I följande film är svaret ja, eller i alla fall att vi har förutsättningarna för att klara det i vår biologi. Om vi bejakar dem vi är och vår natur kan vi skapa en empatisk civilisation och enas globalt och göra gemensam sak för att möta utmaningarna.

För visst är denna värld värd att bevara? Visst är denna värld värd att låta nya generationer växa upp i och njuta av! Titta på dessa fantastiska filmer med motiv på vad vi har, redan idag!!!

 

 

Laddad för en ny värld – med vaddå?

Många för resonemanget att kunskap idag inte alls är värt lika mycket som förr. Kunskap i sig är fortfarande a och o, däremot har dess värde i pengar minskat. I takt med att antalet personer med universitetsexamen i låglöneländer ökar på arbetsmarknaden kommer enbart kunskap i sig inte längre vara en garanti för varken framgång eller ens arbete i vår del av världen. Maskiner, tekniska hjälpmedel och global tillgång till information tack vare Internet späder på denna utveckling.

 

Så vad behövs mer, utöver rena faktakunskaper, för att klara sig i den nya världen? Här är en film från Framtidskompetenser som kollar uppfattningen på stan.

 

I den här filmen funderar en gymnasielev på vad han har att vänta i framtiden. Med idéer från såväl Sir Ken Robinson som Peter Gärdenfors argumenterar han för att skolan skall förbereda elever med mer än fakta.

 

Kanske har vi i vår iver att måna om det goda, trygga och välordnade livet samtidigt lyckats beröva de uppväxande generationerna viktiga erfarenheter de behöver för sin utvecklig och mognad. Kan det vara så att vi i vår rädsla för att något kan gå fel curlar ihjäl våra barn? Finns det farliga saker vi faktiskt skall låta de unga göra, eftersom visst lärande måste erfaras? Ungefär som Ronja Rövardotter som endast kunde lära sig att inte falla i vattnet genom just klättra omkring vid floden. Gever Tulley delar Ronjas syn på hur man lär sig vara försiktig med farliga företeelser.

 

 

 

Motivationens hemligheter och motorer

Motivation är dentral i skolan, både hos elever men även hos oss vuxna som arbetar där. Hur motiverar man, och vad motiverar, och när? Lite längre ner här på sidan kommer flera spännande exempel på motiverande faktorer såsom spel och teknik. Här börjar vi dock med Daniel Pinks genomgång av vad det är som egentligen motiverar oss.

 

Sugata Mitra har gjort experiment på indiska landsbyggden för att undersöka vad som händer när man placerar ut datorer, utan några som helst instruktioner. I det här klippet berättar han om sitt Hole in the Wall projekt.

 

När vi råkar på något som verkligen fångar oss och som talar till oss, så väcks vår motivation som leder oss vidare, ut på okända men lockande vägar. Och ibland blir resultatet på dessa vägar något vackert och helt oväntat. Eric Whitacre berättar här om en fanvideo som motiverade honom att, med hjälp av tillgänglig teknik, sätta samman en virtuell och gränsöverskridande kör. Hela musikvideon finns här, och experimentet har även fortsatt med en tredje kör. Och teknik och inspiration kan i sin tur leda fler spännande spinn off projekt.

 

 

 

Spela för att lära?

Spel – bra eller dåligt? Det finns naturligtvis inga bra svar på den frågan mer än möjligen ”det beror på”, ett svar som funkar till de flesta frågor.

 

I Gaming can make a better world argumenterar forskaren Jane McGonigal för att se dataspel, motivation och lärande ur en ny vinkel. Textad på svenska.

 

Alla spel är inte nödvändigtvis digitala. Pedagogen John Hunter berättar om sitt ”brädspel”/rollspel the World Peace Game och det erfarenhetsbaserade lärande det kan leda till

 

Här en kort och intressant vinkling på spel och perspektiv med konstnären Raghava KK.

 

 

 

Med modern teknik in i samtiden

Det diskuteras en hel del kring datorer och hur de kan fungerar som hjälpmedel.

Salman Khan, grundare av Khan Academy, berättar här om sina undervisningsfilmer och tankar kring lärandet

 

Forskaren Sugata Mitra har under många år prövat att ge barn i fattiga områden i Indien tillgång till Internet och upptäckt ett självorganiserat lärande. Textad på svenska.

 

I den här filmen menar Anthony Salcito från Microsoft att modern digital teknik nu definitivt har lämnat nivån där den enbart underlättar, såsom automatisering. Istället måste dess fulla potential tas tillvara för att skapa lärande på ett nytt sätt, bland annat genom att trigga känslan hos den lärande. Detta genom att knyta an till exempelvis spelbaserat lärande eller konstnärliga uttryck.

 

Ett kul exempel på hur kunskap och kompetens kan samverka på ett enkelt och spännande sätt är den här ”konserten

 

Och vad händer med oss när tekniken blir självklar?

 

 

 

Kreativitet, drömmar och möjligheter

Många av klippen som vi valt ut och lagt på den här sidan berör på ett eller annat sätt kreativitet. Vissa handlar om forskning, andra om utveckling av kreativa metoer och åter andra är kreativa i sin utformning. Här tittar vi mer på kreativitet utifrån den klassiska förståelsen och vår förhoppning är att dessa klipp kan inspirera till att se utanför de vanliga ramarna och ge mod att inkludera nya perspektiv i det vardagliga arbetet.

 

Vi börjar med en kort reklamfilm vars budskap är lika enkelt som kraftfullt; du måste agera dina kreativa idéer!

 

Det här klippet bjuder på ett barnperspektiv och uppmaning till vuxna att vara mer som barn.

 

Den franske fotogtafen JR tar hjälp av sin kamera för att ge röst åt de osynliga eller röstlösa i vår värld.

 

I den här filmen bjuds vi in att ta del av ett kreativt sinne och hur ett sådant kan förhålla sig till världen.

 

Här är det författaren Dave Egger som berättar om ett, i flera avseenden, annorlunda upplägg på att arbeta med skolan.

 

Varifrån kommer då de goda idéerna? Steven Johnson säger att dom kommer från oss själva - och från varandra. Det är mötet mellan mig och andra som är det viktiga för att komma vidare!

 

Och vi avslutar med en klassisk reklamfilm som är en sammanfattning så god som någon.

 

 

 

Sir Ken Robinson

De senaste åren har ett namn lyfts mer än andra när det kommit till att kritiskt diskutera skolan i en samhällskontext, och det är Sir Ken Robinson. Via ett fåtal filmsekvenser har han kommit att bli en galjonsfigur för behovet av att se på utbildning med nya ögon. Även röster ibland höjs för att han riskerar att bli för uttjatad har vi här samlat ett par filmer väl värda att utgå ifrån i diskussioner om skolans och undervisningens syfte och genomförande.

 

Changing Education Paradigms (RSA Animate) är den kanske mest spridda presentationen av Sir Ken Robinson. Till de framväxande bilder från RSA Animate utmanas skolans fundament och yttringar.

 

Changing Paradigms är den fullständiga föreläsningen som nedklippt resulterat i filmen ovan.

 

Schools kill creativity är det klassiska TED talk som Sir Ken Robinson gav 2006. Missa inte att det går att välja svensk text för den som vill!

 

Bring on the learning revolution! är den så kallade “uppföljaren” till TED-föreläsningen 2006. Även här går det att välja svensk text.

 

Learning Without Frontiers är ett klipp från 2011.

 

Educating the Heart and Mind är inspelad på Dalai Lama Center for Peace and Education 2011.

 

Leading a Learning Revolution från 2012 bjuder på en närmast personlig liten föreläsning.

 

 

 

 

 

 

Vi finns i Göteborg och vi tar uppdrag i hela landet.

 

Jonaz Björk Tel 0736-949 660 Susanna Arolin Tel 0704-608 205 

info@entreprenoriell.se

 

Entreprenoriell.se är en sajt om företagsamt och entreprenöriellt lärande i förskola och skola.

Vi föreläser, utbildar och handleder inom entreprenöriellt lärande. Företaget vi driver heter Samklang.

Samklang har F-skattsedel.