entreprenoriell © 2011

 

Entreprenöriellt

 lärande

  VI FÖRELÄSER

                          UTBILDAR

                                           OCH HANDLEDER

NYHETSBREV

Vill du ta del av tips och nyheter om företagsamt & entreprenöriellt lärande?

 

Skicka ett tomt mail till

nyhetsbrev@entreprenoriell.se

 

Vi delar självklart inte med oss av din mailadress till andra

 

>>Läs aktuellt nyhetsbrev<<

 

Ett entreprenöriellt förhållningssätt får barn och elever att växa som individer och ger en känsla av sammanhang

 

  • tydliga kopplingar mellan styrdokument, verksamhet och omvärld
  • stimulerar barns och ungas handlingskraft och ta-sig-församhet på alla nivåer
  • utvecklar personliga kompetenser och förbereder för de utmaningar som framtidens samhälle kommer att ställa
  • skapar såna pedagogiska situationer att lärandet blir meningsfullt och intressant för alla

 

I maj 2009 presenterade regeringen sin Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet i vilken det framgår att 

 

”Vi vill att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet och hoppas därför att de som är verksamma inom olika delar av utbildningsväsendet ska känna sig inspirerade att utveckla undervisningen inom detta område.”

 

Skolverket har nu skrivit in entreprenörskapet i de nya styrdokumenten, för både förskola, grundskola och gymnasieskola. Skolverkets hemsida om entreprenörskap i skolan är väl värd ett besök. >>klicka här<<

 

Hur kan entreprenörskapet genomsyra verksamheterna?

 

Barn och elever är delaktiga i att planera och utforma innehållet i förskola och skola. Olika intresseområden utforskas och flätas samman genom individuella projekt såväl som grupparbeten och arbete med ämnesövergripande teman. Projekten kan sträcka sig över allt ifrån en enstaka lektion till en hel termin.

 

Pedagoger och barn provar sig fram genom att tillsammans experimentera och testa utan rädsla för att göra fel. Det finns inget färdigt facit eller rätta svar som ska sökas, utan lärandet och utvärderandet sker parallellt. När pedagoger bejakar barns initiativ och hjälper till att förverkliga elevers idéer utvecklas hela verksamheten.

 

Verkliga uppdrag från företag och organisationer i omvärlden tas in i förskola-skola och anknyter barnens vardag till närsamhället på konkreta sätt. Barn kan hjälpa ett dörrföretag med nyskapande dörrdesign, bistå ett glassföretag i framtagandet av en ny glassmak eller vara med och anlägga en upplevelseträdgård vid ett äldreboende.

 

Vi hjäper er att komma igång och komma vidare med ett entreprenöriellt förhållningssätt

 

Studiematerial i Entreprenöriellt lärande finns att ladda ner kostnadsfritt

 >>klicka här<< Omslagsmapp till studiematerialet finns att ladda ner >>här<<

 

Detta studiematerial har vi utarbetat tillsammans med ENTRIS för er som vill utforska ett entreprenöriellt förhållningssätt på egen hand i arbetsgruppen. Materialet kan användas vid enstaka arbetsplatsträffar, eller i studiecirkelform.

 

Vi har erfarenhet från flera års arbete med skolutveckling och projekt inom entreprenörskap i skolvärlden. Företaget vi driver heter Samklang och 

entreprenöriell.se är vår sajt om företagsamt och entreprenöriellt lärande. För att ni ska känna er trygga med att anlita oss kan ni kika på våra referenser här.

 

För oss är det viktigt att leva som vi lär, därför utformas våra utbildningar som ett entreprenöriellt lärande för pedagoger. Det innebär att ni kommer att få uppleva kreativa inlärningssituationer med mer rörelse, aktivitet och samspel än stillasittande föreläsningssituationer.

 

Vad vill ni ha hjälp med?

 

  • Introduktion och information om vad uppdraget att arbeta med entreprenöriellt lärande innebär för er verksamhet?

  • Inspiration och uppstart för att sätta igång ett arbete med entreprenöriellt lärande?

  • Fördjupade kunskaper och mer omfattande utbildning för hela eller delar av personalen?

  • Handledning och coaching som stöd i den fortsatta processen med att få det entreprenöriella lärandet att genomsyra hela verksamheten?

 

Vi kommer till er och föreläser, utbildar och handleder, vilken fas ni än befinner er i!

 

 

Vi finns i Göteborg och vi tar uppdrag i hela landet.

 

Jonaz Björk Tel 0736-949 660 Susanna Arolin Tel 0704-608 205 

info@entreprenoriell.se

 

Entreprenoriell.se är en sajt om företagsamt och entreprenöriellt lärande i förskola och skola.

Vi föreläser, utbildar och handleder inom entreprenöriellt lärande. Företaget vi driver heter Samklang.

Samklang har F-skattsedel.